INSPIRATIE: LEF je leven!

Trouw zijn aan je diepste waarheid vraagt om lef. Onder de noemer ‘Lef je leven’ interview ik regelmatig inspirerende mensen die laten zien en voelen hoe het is om te leven vanuit je hart. Zij geven dit ieder op een geheel eigen en unieke wijze vorm in hun leven. Laat je inspireren door hun verhalen!

Lef je Leven

Dinka interviews Aileen Penn

Aileen Penn deed ook Nederland aan in haar tour rond de wereld. Ons land heeft haar hart gegrepen en heeft haar nieuwe inzichten en ervaringen gebracht. Zo integreert Aileen keer op keer haar groeiende levenswijsheid in haar werk en leven, wat ze in alle eenvoud weet door te geven aan anderen. In die eenvoud zit haar grote kracht.

 

During her tour ‘Aileen goes walkabout’ Aileen Penn also visited the Netherlands. Our country has stolen her hart en given her new insights and experiences. Time after time Aileen integrates her growing life wisdom in her work and life. She knows how to pass this on to others in all simplicity. In that simplicity you will find her greatest power.

Read More