Dinka interviews Aileen Penn

Aileen Penn deed ook Nederland aan in haar tour rond de wereld. Ons land heeft haar hart gegrepen en heeft haar nieuwe inzichten en ervaringen gebracht. Zo integreert Aileen keer op keer haar groeiende levenswijsheid in haar werk en leven, wat ze in alle eenvoud weet door te geven aan anderen. In die eenvoud zit haar grote kracht.

 

During her tour ‘Aileen goes walkabout’ Aileen Penn also visited the Netherlands. Our country has stolen her hart en given her new insights and experiences. Time after time Aileen integrates her growing life wisdom in her work and life. She knows how to pass this on to others in all simplicity. In that simplicity you will find her greatest power.

Read More

Lef je Leven with Tom Kaypacha Lescher

Tom Kapacha Lescher woont in Costa Rica, voorheen op Hawaii en is afkomstig uit Noord Amerika. Hij reist over de wereld, hij verbindt en inspireert mensen over de hele wereld en levert zo zijn bijdrage aan een ‘new paradigm’. ‘Intamicay requires vulnerability, vulnerability requires the nakes truth’, is een belangrijk thema.

 

Tom Kapacha Lescher is an American citizen who lived in Hawaii and now resides in Costa Rica. He travels all over the globe, he connects and inspires people througout the world. This is his way to contribute to a ‘new paradigm’. ‘Intimacy requires vulnerability, vulnerability requires the naked truth’ is an important theme during the interview.

Read More